ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานวิจัยเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา C

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานวิจัยเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา C
นักวิจัย : ดวงแก้ว สวามิภักดิ์
คำค้น : ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์) , การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ . (2531). งานวิจัยเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา C.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ . 2531. "งานวิจัยเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา C".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ . "งานวิจัยเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา C."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2531. Print.
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ . งานวิจัยเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา C. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2531.