ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
นักวิจัย : วีระศักดิ์ พุทธาศริ
คำค้น : COST-BENEFIT ANALYSIS , COMPULSORY DENTIST , COMMUNITY HOSPITAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000210
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ของนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา รับราชการ 3 ปีหลังจากจบการศึกษา หรือจะต้องชดใช้เงิน 400,000 บาทถ้าไม่ต้องการรับราชการ ใช้การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ โดยศึกษาต้นทุนการผลิตทันตแพทย์จาก 5 สถาบัน และต้นทุนการการทำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน เปรียบเทียบกับผลได้จากการปฏิบัติงานทันตกรรม โดยใช้พื้นที่ศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด ของจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตทันตแพทย์ 1 คน เป็น1,747,786.53 บาท (สูงสุดคือมหาวิทยาลัยมหิดล 2,512,412.64 บาทต่ำสุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 976,683.13 บาท) ต้นทุนเฉลี่ยของการมีทันตแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลชุมชน 92,762.53 บาท (ค่าสูงสุด594,074.22 บาท) ในส่วนของผลได้จากการนำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนของรัฐนั้น พบว่ามีค่าผลได้เฉลี่ยเป็น 294,949.17 บาท(ค่าสูงสุด 594,049.22 บาท และค่าต่ำสุด 69,197.22 บาท) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ พบว่าจำนวนปีที่ทันตแพทย์ควรรับราชการ เพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับผลได้เฉลี่ย คือ 8.64 ปี และกรณีที่ไม่ต้องการรับราชการ ก็ต้องชดใช้เงินจำนวน 3,494,679.10 บาท (ราคาปี 2537) จากผลการศึกษาถ้าใช้การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์นี้ จะสรุปได้ว่านโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาในปัจจุบัน ยังไม่เหมาะสม และควรได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทันตแพทย์รัฐบาลและสังคม

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ พุทธาศริ . (2537). การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีระศักดิ์ พุทธาศริ . 2537. "การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีระศักดิ์ พุทธาศริ . "การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
วีระศักดิ์ พุทธาศริ . การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.