ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คอนเสิร์ตแห่งยุโรปกับบทบาทในการรักษาความมั่นคงของระบบกษัตริย์ในยุโรป ค.ศ. 1815-1848

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คอนเสิร์ตแห่งยุโรปกับบทบาทในการรักษาความมั่นคงของระบบกษัตริย์ในยุโรป ค.ศ. 1815-1848
นักวิจัย : ธนูคม บำรุงผล, 2518-
คำค้น : ความปรองดองแห่งยุโรป , กษัตริย์และผู้ครองนคร--ยุโรป , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภมิตร ปิติพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741705352 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/649
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาบทบาทของคอนเสิร์ตแห่งยุโรปในการรักษาอำนาจและความมั่นคง ของระบบกษัตริย์ในยุโรปที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาหลังสงครามนโปเลียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการเป็นกลไกควบคุมพลังเสรีนิยมและชาตินิยม ที่มาท้าทายระเบียบดังกล่าว ผลจากการศึกษาพบว่าคอนเสิร์ตแห่งยุโรป ซึ่งได้รับการวางรากฐานโดยประเทศมหาอำนาจ ที่เข้าร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงเวียนนาในปี ค.ศ. 1814-1815 ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกในการรักษาระเบียบอนุรักษ์นิยม ภายในประเทศอย่างเต็มตัวในช่วงทศวรรษที่ 1820 โดยมีออสเตรียเป็นแกนนำ และคอนเสิร์ตยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่เกิดการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1830 อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติครั้งใหญ่ในยุโรปที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1848 อันเกิดจากพลังเสรีนิยมและชาตินิยมได้ทำให้คอนเสิร์ต ต้องประสบกับข้อจำกัดและนำไปสู่การสิ้นสุดของคอนเสิร์ตในที่สุด

บรรณานุกรม :
ธนูคม บำรุงผล, 2518- . (2544). คอนเสิร์ตแห่งยุโรปกับบทบาทในการรักษาความมั่นคงของระบบกษัตริย์ในยุโรป ค.ศ. 1815-1848.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนูคม บำรุงผล, 2518- . 2544. "คอนเสิร์ตแห่งยุโรปกับบทบาทในการรักษาความมั่นคงของระบบกษัตริย์ในยุโรป ค.ศ. 1815-1848".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนูคม บำรุงผล, 2518- . "คอนเสิร์ตแห่งยุโรปกับบทบาทในการรักษาความมั่นคงของระบบกษัตริย์ในยุโรป ค.ศ. 1815-1848."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ธนูคม บำรุงผล, 2518- . คอนเสิร์ตแห่งยุโรปกับบทบาทในการรักษาความมั่นคงของระบบกษัตริย์ในยุโรป ค.ศ. 1815-1848. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.