ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวเลียนแบบเทอร์มินัลภาษาไทยพร้อมด้วยหน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซียูไรเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวเลียนแบบเทอร์มินัลภาษาไทยพร้อมด้วยหน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซียูไรเตอร์
นักวิจัย : กรัชพล ชมรัตน์
คำค้น : ELECTRONIC MAIL , TERMINAL EMULATOR , CU-WRITER , FRONTEND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000837
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวเลียนแบบเทอร์มินัลและส่วนเชื่อมต่อที่จะทำให้ซียูไรเตอร์สามารถเชื่อมต่อและทำหน้าที่เป็นหน้าฉากให้กับระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของยูนิกซ์โดยมีตัวเลียนแบบเทอร์มินัลเป็นทางผ่านเข้าสู่ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ส่วนเชื่อมต่อนี้สามารถแปลงแฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยซียูไรเตอร์ให้เป็นรหัสกลางเพื่อส่งเข้าสู่ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ผลการวิจัยพบว่าตัวเลียนแบบเทอร์มินัลที่สร้างมีความสามารถในการแปลงอักขระไทยเป็นรหัสกลาง 7 บิตได้และสามารถถอดรหัสกลับเพื่อแสดงผลแฟ้มข้อมูลที่เป็นรหัสกลางได้โดยอัตโนมัติ สามารถดำเนินซียูไรเตอร์ผ่านตัวเลียนแบบเทอร์มินัลได้ ซียูไรเตอร์นี้สามารถดำเนินโปรแกรมหน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านรายการเลือกพิมพ์แฟ้มข้อมูล หน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีรายการเลือกเพื่อจะพิมพ์แฟ้มข้อมูลตามปกติ หรือแปลงแฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยซียูไรเตอร์เป็นรหัสกลาง แล้วส่งผ่านพอร์ตสื่อสารเข้าสู่ยูนิกซ์เสมือนว่าผู้ใช้พิมพ์จดหมายดังกล่าวโดยใช้คำสั่งของยูนิกซ์เอง

บรรณานุกรม :
กรัชพล ชมรัตน์ . (2536). การพัฒนาตัวเลียนแบบเทอร์มินัลภาษาไทยพร้อมด้วยหน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซียูไรเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรัชพล ชมรัตน์ . 2536. "การพัฒนาตัวเลียนแบบเทอร์มินัลภาษาไทยพร้อมด้วยหน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซียูไรเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรัชพล ชมรัตน์ . "การพัฒนาตัวเลียนแบบเทอร์มินัลภาษาไทยพร้อมด้วยหน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซียูไรเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
กรัชพล ชมรัตน์ . การพัฒนาตัวเลียนแบบเทอร์มินัลภาษาไทยพร้อมด้วยหน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซียูไรเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.