ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ
นักวิจัย : กรกนก อิงคนินันท์
คำค้น : BIDENS BITERNATA MERR. & SHERFF , CHEMICAL CONSTITUENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000686
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการใช้วิธีการทางโครมาโตรกราฟี และการตกผลึก ทำให้สามารถแยกสารประกอบจากสิ่งสกัดในเมธานอลจากก้นจ้ำ (Bidensbiternata Merr. & Sherff) ได้สี่ชนิด ได้แก่ (Z)-6-0-(4,6-0-diacetyl-(...)-D-glucopyranosyl)-6, 7, 3', 4'-tetrahydroxyaurone ซึ่งเป็นสารชนิดใหม่, (Z)-6-0-(6-0-acetyl-B-D-glucoypranosyl)-6, 7, 3', 4'-tetrahydroxyaurone ซึ่งเป็นสารที่มีการศึกษามาแล้ว ของผสมแอลกอฮอล์โซ่ตรง (C(,26)-C('30))และของผสมสเตียรอยด์ (stigmasterol และ B-sitosterol) การพิสูจน์เอกลักษณ์ และสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารทั้งสี่ชนิดนี้พิสูจน์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสเปคตรัมของ UV, IR, MS, 1-D NMR และ 2-DNMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลของสารที่ทราบสูตรโครงสร้างแล้ว

บรรณานุกรม :
กรกนก อิงคนินันท์ . (2536). การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรกนก อิงคนินันท์ . 2536. "การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรกนก อิงคนินันท์ . "การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
กรกนก อิงคนินันท์ . การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.