ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์
นักวิจัย : จุฑามาส จิตต์เจริญ
คำค้น : SIC , SINTERING , HOT PRESS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000120
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยวิธี Hot pressโดยศึกษาตัวเติมที่ช่วยในการซินเทอร์ริงคือโบรอนผสมคาร์บอน อัตราส่วน 1:5 โมล ในปริมาณร้อยละ 1.5 ถึง 4 โดยน้ำหนักและอะลูมิน่าในปริมาณร้อยละ 1 ถึง 5 โดยน้ำหนัก พบว่าปริมาณตัวเติมที่เหมาะสมในการซินเทอร์ริงโดยใช้ตัวเติมโบรอนผสมคาร์บอน คือ ร้อยละ 2.5 โดยน้ำหนัก ส่วนที่ใช้ตัวเติมอะลูมิน่า คือ ร้อยละ 2 ถึง 3 โดยน้ำหนัก อุณหภูมิสูงสุดที่เหมาะสมในการซินเทอร์ริงอยู่ในช่วง 2,050 องศาเซลเซียส ถึง 2,150 องศาเซลเซียสและช่วงเวลาในการ รักษาอุณหภูมิสูงสุดขึ้นกับชิ้นงานว่าต้องการเน้นสมบัติทางด้านใดชิ้นงานที่ซินเทอร์ริงโดยใช้ตัวเติมโบรอนผสมคาร์บอน ให้ค่าความหนาแน่นและความแข็งสูง คือ ความหนาแน่นสูงสุดถึงร้อยละ 99.77 ของความหนาแน่นตามทฤษฎี และค่าความแข็งสูงสุด คือ 3479.66 HV ส่วนชิ้นงานที่ใช้ตัวเติมอะลูมิน่าจะให้ค่าความเค้นแรงดัดโค้ง (bending strength)สูงคือประมาณ 63 ถึง 67 kgf/mm('2) และมีขนาดเกรนละเอียดกว่าที่ใช้ตัวเติมโบรอนและคาร์บอน

บรรณานุกรม :
จุฑามาส จิตต์เจริญ . (2536). การศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฑามาส จิตต์เจริญ . 2536. "การศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฑามาส จิตต์เจริญ . "การศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
จุฑามาส จิตต์เจริญ . การศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.