ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา
นักวิจัย : ชฎาพร เกิดปัญญา
คำค้น : Sphenoclea zeylanica , Fish Toxicity , Growth Inhibitor
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000791
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของผักปอดนา (Sphenocleazeylanica Gaertn.) ซึ่งเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในนาข้าวพบว่า สิ่งสกัดในเอทานอลแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของต้นข้าว เชื้อราทำการแยกสิ่งสกัดออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ละลายในคลอโรฟอร์มและส่วนที่ละลายในน้ำ-เอทานอลนำสิ่งสกัดคลอโรฟอร์ม มาแยกด้วยควิคคอลัมน์โครมาโทกราฟีออกได้เป็น 9 ส่วน คือ SZ(,1)-SZ(,9) พบว่า SZ(,7) แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของต้นข้าวและแสดงความเป็นพิษกับปลามากที่สุด จึงนำไปทำคอลัมน์โครมาโทกราฟีซ้ำ แยกสารได้ 6 ส่วน คือ S(,1)-S(,6) นำ S(,4) ซึ่งมีความบริสุทธิ์มากที่สุดไปแยกโดย preparative HPLC ได้ 3 ส่วน คือS(,4.1)-S(,4.2) พบว่า S(,4.1) แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพมากที่สุดคือ ทำให้ความยาวกาบใบและรากของต้นข้าวเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเป็น 4.85% และ77.95% ตามลำดับ ที่ความเข้มข้น 0.0005 กรัมต่อ เซลลูโลส 1.5 กรัมในการแยกสารให้บริสุทธิ์พบว่าสามารถแยกสารได้ 7 ชนิด โดยอาศัย สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และหลักฐานทางสเปกโทรสโกบีคือ 1) ของผสมไฮโดรคาร์บอนโซ่ตรง (C(,27)-C(,33)2) ของผสมกรดคาร์บอกซิลิกโซ่ตรง(C(,29)-C(,33)) 3) ของผสมแอลกอฮอล์ โซ่ตรง (C(,27)-C(,32)) 4)ของผสมสเตอรอยด์ 3 ชนิดคือ campesterol, stigmasterol และ(...)-sitosterol 5) ของผสมสเตอรอยด์ไกลโคไซด์ 2 ชนิด คือstigmasteryl-O-(...)-D-glucopyranoside และ (...)-sitostery1-O-(...)-D-glucopyranoside 6) Betulinic acid 7) สารประกอบtriterpenoid glycoside ยังไม่ทราบสูตรโครงสร้าง

บรรณานุกรม :
ชฎาพร เกิดปัญญา . (2535). องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชฎาพร เกิดปัญญา . 2535. "องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชฎาพร เกิดปัญญา . "องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ชฎาพร เกิดปัญญา . องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.