ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในเฟติฟีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทรกราฟิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในเฟติฟีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทรกราฟิ
นักวิจัย : กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา
คำค้น : NIFEDIPINE , QUANTITATIVE DETERMINATION IN PLASMA , HPLC
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000697
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณไนเฟติฟีนในพลาสมา โดยใช้เทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทกราฟิ (PHLC) ที่พัฒนาขึ้นนี้ ทำได้โดยการสกัดแยกตัวยาออกจากพลาสมาด้วยเอทิลอะซีเตท ภายหลังจากที่มีการปรับสภาวะของตัวอย่างพลาสมาให้เป็นด่าง และแปลงสภาพพลาสมาโปรตีนด้วยสารละลายยูเรียในน้ำ ใช้บิวแทมเบนเป็น Internal Standardโครมาโทกราฟิกคอลัมน์ที่ใช้มีขนาด 250 x 4.6 มม. บรรจุด้วย SpherisorbODS 2, 5 ไมครอน Mobile Phase ประกอบด้วย อะซีเตทบัฟเฟอร์ pH6.1 (1 x 10('2)โมลาร์) และ เมทานอล ในอัตราส่วน 38 : 62 ใช้อัตราการไหล 1.0 มล./นาที การตรวจวัดประมาณในเฟติฟีน และInternal standard ใช้ UV detector ที่ 247 นาโนเมตร วิธีการวิเคราะห์ที่พัฒนาได้นี้มีความจำเพาะสูง โดยปราศจากการรบกวน ความเข้มข้นต่ำสุดของในเฟติฟีนที่สามารถวิเคราะห์ได้คือ 7.0 นาโนกรัม/มล.ของพลาสมาและใช้ตัวอย่างพลาสมาเพียง 0.5 มล. เปอร์เซนต์การกลับคืนในการประเมินประสิทธิภาพของการแยกตัวยาจากพลาสมา (%recovery)ค่าเฉลี่ย 81.80% ความเที่ยงตรงของวิธีวเคราะห์ใน 1 วัน และต่างวันในช่วงเข้มข้นที่ทำการศึกษาแสดงในรูปของค่าสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวนมีค่าอยู่ระหว่าง 1.57 - 11.81% และ 1.10 - 11.85% ตามลำดับกราฟมาตรฐานซึ่งได้จากการพลอตค่า log ของอัตราส่วนความสูงพีคของตัวยา ต่อความสูงพีคบิวแทนเบน กับค่า log ของความเข้มข้นของตัวยาในพลาสมาเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของยา = 7.0 -240 นาโนกรัม/มล.ของพลาสมา ตัวอย่างพลาสมาที่มีในเฟติฟีนสามารถเก็บไว้ในที่ปราศจากแสงและในช่องแช่แข็งได้ถึง 7 วัน โดยไม่มีการเสื่อมสลายของตัวยา วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจหาปริมาณไนเฟติฟีนในพลาสมาของอาสาสมัครที่รับประทานยาไนเฟติฟีน (Adalat(...)) ขนาด 10 มก. แม้ภายหลังรับยาไปแล้วถึง 7 ชม. ก็ตาม จึงเป็นการยืนยันถึงความจำเพาะเจาะจงและความไวที่เพียงพอของวิธีนี้ ในการที่จะนำไปศึกษาทางด้านคลินิกและเภสัชจลนศาสตร์ของตัวยาในเฟติฟีน

บรรณานุกรม :
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . (2535). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในเฟติฟีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทรกราฟิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . 2535. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในเฟติฟีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทรกราฟิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในเฟติฟีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทรกราฟิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในเฟติฟีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทรกราฟิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.