ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของนายประกันอาชีพต่อกระบวนการยุติธรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของนายประกันอาชีพต่อกระบวนการยุติธรรม
นักวิจัย : ไพบูลย์ อาชวานันทกุล
คำค้น : BONDSMAN , CRIMINAL , JUSTICE , SYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000568
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในธุรกิจปัจจุบันมีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปหลายสาขาอาชีพ นายประกันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ปรากฏอยู่โดยไม่มีกฎหมายหรือองค์กรใดควบคุม ทำให้การประกอบธุรกิจประเภทนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่หากรัฐได้ให้การส่งเสริมในด้านต่าง ๆ นายประกันอาชีพจะสามารถเป็นกลไกของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกเหนือจากองค์กร ตำรวจ อัยการศาล และราชทัณฑ์ ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของนายประกันอาชีพ จึงได้นำเสนอวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ในหัวข้อ"บทบาทของนายประกันอาชีพต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา" โดยผู้เขียนเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐจะต้องยอมรับถึงบทบาทของนายประกันอาชีพ และนำรูปแบบลักษณะของการประกอบธุรกิจนายประกันอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นแนวทางก็จะก่อให้เกิดมุมมองในการแก้ปัญหา อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพนายประกันในประเทศไทยให้อยู่ภายในขอบเขตย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อรัฐและผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ อาชวานันทกุล . (2535). บทบาทของนายประกันอาชีพต่อกระบวนการยุติธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพบูลย์ อาชวานันทกุล . 2535. "บทบาทของนายประกันอาชีพต่อกระบวนการยุติธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพบูลย์ อาชวานันทกุล . "บทบาทของนายประกันอาชีพต่อกระบวนการยุติธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ไพบูลย์ อาชวานันทกุล . บทบาทของนายประกันอาชีพต่อกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.