ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน
นักวิจัย : วิจารณ์ ตันติธรรม
คำค้น : TURBIDITY , CLARIFIER , CAOGULANT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน กระทำโดยใช้แบบจำลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. น้ำขุ่นสังเคราะห์ที่ใช้เตรียมจากดินคาโอลินผสมน้ำประปาให้มีความขุ่น 50 เอ็นทียู ใช้สารส้มเป็นโคแอกกูแลนท์และใช้โพลิเมอร์ประจุลบความเข้มข้น 0.3 มก./ล. เป็นโคแอกกูแลนท์เอดตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเข้มข้นของสารส้มในช่วง 10 ถึง 30 มก./ล. ความเร็วรอบใบกวนในช่วง 5 ถึง 20 รอบ/นาที และอัตราน้ำล้นผิวในช่วง 30 ถึง 60ซม./นาที ผลการวิจัยพบว่า ค่าความขุ่นของน้ำผลิตขึ้นอยู่กับทั้งอัตราน้ำล้น และความเข้มข้นของสารส้มในช่วงอัตราน้ำล้นผิว 30 ถึง 45 ซม./นาที ค่าความขุ่นของน้ำผลิตจะลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารส้มเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงอัตราน้ำล้นผิว 45 ถึง 60 ซม./นาที ค่าความขุ่นของน้ำผลิตจะเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารส้มเพิ่มขึ้น การเพิ่มอัตราน้ำล้นผิว และ/หรือ การเพิ่มความเร็วรอบใบกวน นอกจากจะทำให้ค่าความขุ่นของน้ำผลิตเพิ่มขึ้น ยังจะทำให้ความเข้มข้นโดยปริมาตรของตะกอน และความเข้มข้นของแข็งแขวนลอยในถังทำน้ำใสลดลง

บรรณานุกรม :
วิจารณ์ ตันติธรรม . (2536). การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิจารณ์ ตันติธรรม . 2536. "การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิจารณ์ ตันติธรรม . "การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
วิจารณ์ ตันติธรรม . การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.