ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์
นักวิจัย : ธงชัย โรจน์กังสดาล
คำค้น : SECURITY , PROGRAM , UNIX OPERATING SYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000507
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์ โปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์ประกอบด้วย ส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งมีลักษณะเป็นเมนู พัฒนาโดยใช้ภาษา ซี และชุดคำสั่งเคิร์สและชุดโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคง ซึ่งเป็นชุดของโปรแรมย่อยที่ทำหน้าที่ตรวจสอบจุหละหลวมในระบบยูนิกซ์ เมื่อโปรแกรมตรวจพบจุดหละหลวมในที่ใดก็จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ พร้อมทั้งมีข้อความช่วยเหลือ ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงนี้ สามารถตรวจพบจุดหละหลวมความมั่นคงซึ่งพบเสมอในระบบยูนิกซ์ทั่วไป ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

บรรณานุกรม :
ธงชัย โรจน์กังสดาล . (2535). การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธงชัย โรจน์กังสดาล . 2535. "การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธงชัย โรจน์กังสดาล . "การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ธงชัย โรจน์กังสดาล . การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.