ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานี
นักวิจัย : พนิดา บัวเลิศ
คำค้น : COMPOUND WORDS , PATTANI MALAY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000075
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครงสร้างคำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานี และเพื่อศึกษาแหล่งที่มาของคำประสมเหล่านี้ ผลการวิจัยพบว่าคำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีโครงสร้าง 2แบบ คือ คำประสมที่ไม่มีส่วนประกอบส่วนใดเป็นหน่วยสร้าง และคำประสมที่มีส่วนประกอบส่วนหนึ่งเป็นหน่วยสร้าง โครงสร้างทั้งสองแบบนี้แต่ละแบบจำแนกต่อไปได้อีก 2 แบบย่อยคือ คำประสมเข้าศูนย์ชนิดขยาย คำประสมไร้ศูนย์สำหรับส่วนประกอบคำประสมนั้นอาจมาจากหมวดคำนาม อกรรมกริยาสกรรมกริยา คำคุณศัพท์ คำบุพบท คำบอกจำนวน และคำบอกลักษณะนาม คำประสมเองก็อาจอยู่ในหมวดคำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ หรือคำบุพบท คำประสมสามารถจำแนกได้ 4 ประเภทตามที่มาของคำ คือ คำประสมที่เป็นคำร่วมเชื้อสาย คำประสมที่เกิดจากการยืมทับศัพท์ คำประสมที่เกิดจากยืมโดยการแปล และ คำประสมที่บัญญัติขึ้นใหม่

บรรณานุกรม :
พนิดา บัวเลิศ . (2535). คำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พนิดา บัวเลิศ . 2535. "คำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พนิดา บัวเลิศ . "คำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
พนิดา บัวเลิศ . คำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.