ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องสมานตะกอนโดยใช้ชั้นกรวดเป็นตัวกลางแบบเทเปอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องสมานตะกอนโดยใช้ชั้นกรวดเป็นตัวกลางแบบเทเปอร์
นักวิจัย : ดรรชนี คงศิริวัฒนา
คำค้น : TAPERED , GRAVEL BED , FLOCCULATOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเครื่องสมานตะกอนที่ใช้กรวดเป็นตัวกลางแบบเทเปอร์ ในการกำจัดความขุ่นทำโดยใช้แบบทดลองในห้องปฏิบัติการทำจากพลาสติกใสที่ขยายพื้นที่หน้าตัดตามความสูง ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ขนาดของกรวดเท่ากับ1-2, 2-5, 5-10, 10-20 มม., ความสูงของกรวดเท่ากับ 20, 40, 60,80 และ 100 ซม. ความเร็วไหลขึ้นของน้ำผ่านตัวกลางเท่ากับ 0.098,0.122, 0.146, 0.171 ('3)/ม('2)-นาที และปริมาณความเข้มข้นของสารส้มเท่ากับ 15,20,25,30 มก./ล. น้ำขุ่นสังเคราะห์ที่ใช้เตรียมจากผงดินคาโอลินและน้ำประปาให้มีความขุ่น 50 NTU. สารรวมตะกอนที่ใช้ในการวิจัยคือสารส้ม พบว่า กรวดขนาดเล็กให้ประสิทธิภาพการสมานตะกอนสูงกว่ากรวดขนาดใหญ่ ความเร็วไหลขึ้นต่ำให้ประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นสูงกว่าความเร็วไหลขึ้นสูง ปริมาณความเข้มข้นของสารส้มที่เหมาะสมเท่ากับ 15 มก./ล.ค่าความเร็วเกรเดียน์ที่เหมาะสมแปรจาก 636.47 ถึง 127.06 วินาที('-1)พารามิเตอร์ไร้มิติ GT ของเครื่องสมานตะกอนมีค่าอยู่ระหว่าง7.36 x 10('3) - 6.73 x 10('4)

บรรณานุกรม :
ดรรชนี คงศิริวัฒนา . (2534). เครื่องสมานตะกอนโดยใช้ชั้นกรวดเป็นตัวกลางแบบเทเปอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดรรชนี คงศิริวัฒนา . 2534. "เครื่องสมานตะกอนโดยใช้ชั้นกรวดเป็นตัวกลางแบบเทเปอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดรรชนี คงศิริวัฒนา . "เครื่องสมานตะกอนโดยใช้ชั้นกรวดเป็นตัวกลางแบบเทเปอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
ดรรชนี คงศิริวัฒนา . เครื่องสมานตะกอนโดยใช้ชั้นกรวดเป็นตัวกลางแบบเทเปอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.