ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์อัดข้อมูลสำหรับส่งและรับภาพเคลื่อนไหวชนิดขาวดำ โดยวิธีดีซีที-เอดีพีซีเอ็ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างอุปกรณ์อัดข้อมูลสำหรับส่งและรับภาพเคลื่อนไหวชนิดขาวดำ โดยวิธีดีซีที-เอดีพีซีเอ็ม
นักวิจัย : ธีระยุทธ บุญโชติ
คำค้น : VIDEO COMPRESSION , DCT , ADPCM , ISDN , DSP
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000025
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาและออกแบบสร้างอุปกรณ์ลดปริมาณข้อมูลของภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถส่งผ่านช่องสัญญาณขนาด 64 Kb/sได้วิธีการที่ใช้เป็นการผสมระหว่าง ทรานส์ฟอร์มโค้ดดิง แบบ 2D-CDT ร่วมกับADPCM โดยทำการ ADPCM นั้นจะทำในอาณาจักรของความถี่คือทำ ADPCMหลังจากการทำทรานส์ฟอร์มโค้ดดิง และข้อมูลที่ได้ยังนำไปเข้ารหัสฮัฟแมนเพื่อให้ได้ปริมาณข้อมูลที่ต่ำที่สุดในวิทยานิพนธ์นี้ได้ออกแบบวงจร และสร้างฮาร์ดแวร์เพื่อจัดการกับสัญญาณตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยวิธีการประมวลผลแบบขนานเพื่อให้ได้ความเร็วในการประมวลผลสูงพอ และจากการทดสอบโดยการส่งผ่านข้อมูลย้อนกลับภายในตัวเครื่อง พอว่าสามารถรับส่งภาพได้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 5 ภาพต่อวินาที

บรรณานุกรม :
ธีระยุทธ บุญโชติ . (2534). การออกแบบและสร้างอุปกรณ์อัดข้อมูลสำหรับส่งและรับภาพเคลื่อนไหวชนิดขาวดำ โดยวิธีดีซีที-เอดีพีซีเอ็ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระยุทธ บุญโชติ . 2534. "การออกแบบและสร้างอุปกรณ์อัดข้อมูลสำหรับส่งและรับภาพเคลื่อนไหวชนิดขาวดำ โดยวิธีดีซีที-เอดีพีซีเอ็ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระยุทธ บุญโชติ . "การออกแบบและสร้างอุปกรณ์อัดข้อมูลสำหรับส่งและรับภาพเคลื่อนไหวชนิดขาวดำ โดยวิธีดีซีที-เอดีพีซีเอ็ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
ธีระยุทธ บุญโชติ . การออกแบบและสร้างอุปกรณ์อัดข้อมูลสำหรับส่งและรับภาพเคลื่อนไหวชนิดขาวดำ โดยวิธีดีซีที-เอดีพีซีเอ็ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.