ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติก โดยคำนึงถึงผล จาก P-4.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติก โดยคำนึงถึงผล จาก P-4.
นักวิจัย : สัญญา เพชรเนียม
คำค้น : ELASTIC-PLASTIC , RIGID FRAMES , P-(...)
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000014
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ ได้เสนอหลักการวิเคราะห์หาผลการตอบสนองของโครงสร้างแบบอิลาสติก-พลาสติกของโครงข้อแข็ง โดยพิจารณารวมผลของ P-(...) เข้ากับการ วิเคราะห์โครงสร้างอันดับแรกซึ่งพิจารณาผลกระทบของแรงในแนวแกนของชิ้นส่วนที่มีต่อกำลังพลาสติกโมเมนต์และเสถียรภาพในระนาบ ส่วนวิธีการที่นำเสนอเทียบได้ว่าเป็นการวิเคราะห์อิลาสติก-พลาสติกอันดับสองอย่างง่าย ซึ่งไม่คำนึงถึงผลของแรงในแนวแกนที่มีต่อสติฟเนทสางการดัดของชิ้นส่วน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยหลักการที่เสนอสามารถให้ผลที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติกอันดับสอง โดยค่ากำลัง ประลัยของโครงข้อแข็งในงานวิจัยครั้งนี้ จะมีค่าต่ำกว่าประมาณ 1-12 เปอร์เซ็นต์ และสามารถหลีกเลี่ยงการคำนวณแบบทำซ้ำ ซึ่งมีผลทำให้ประหยัดเวลาในการคำนวณเมื่อ เทียบกับการวิเคราะห์อันดับที่สองโดยไม่สูญเสียความละเอียดถูกต้องไปมาก

บรรณานุกรม :
สัญญา เพชรเนียม . (2534). การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติก โดยคำนึงถึงผล จาก P-4..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สัญญา เพชรเนียม . 2534. "การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติก โดยคำนึงถึงผล จาก P-4.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สัญญา เพชรเนียม . "การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติก โดยคำนึงถึงผล จาก P-4.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
สัญญา เพชรเนียม . การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติก โดยคำนึงถึงผล จาก P-4.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.