ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินอายุการใช้งานของท่อ superheater ชุด 3RYSH ในหม้อกำเนิดไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินอายุการใช้งานของท่อ superheater ชุด 3RYSH ในหม้อกำเนิดไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
นักวิจัย : ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา
คำค้น : การประเมินอายุการใช้งาน , ท่อ Superheater , การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง , โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน , Risk Based Inspection , LIFE ASSESSMENT , SUPERHEATER TUBES , THERMAL POWER PLANT , HIGH TEMPERATURE CORROSION , RISK BASED INSPECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=2085
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินอายุการใช้งานท่อ superheater ชุด 3RYSH ในหม้อกำเนิดไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ใช้วิธี Risk Based Inspection (RBI) ในการดำเนินการวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับต้นเหตุของปัญหาการกัดกร่อนภายนอกของท่อ ซึ่งได้แก่ สภาวะการทำงาน วัสดุ และ เชื้อเพลิงที่ใช้จากนั้นนำข้อมูลไปคำนวณ หาอายุการใช้งานที่เหลือของท่อ superheater ซึ่งพบว่า อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ระหว่าง 5-41 ปี ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ท่อที่มีตำแหน่งอยู่เหนือท่อ superheater ชุด 2RYSH และใกล้กับท่อ waterwall มีอายุการใช้งานเหลือ 5 ปี ซึ่งควรจะเป็นตำแหน่งสำคัญในการตรวจสอบ เพื่อทำการซ่อมบำรุง เพราะตำแหน่งนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิด oil ash corrosion สูงที่สุด โซเดียม (Na) และวาเนเดียม (V) ในน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิด oil ash corrosion ถูกวิเคราะห์พบในสเกลด้านนอกท่อเมื่อใช้เทคนิค X-ray diffractrometry (XRD) และ Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) จากการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของท่อตัวอย่าง โดยกล้องจุลทรรศน์แบบออพติคัล (OM) และกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด (SEM) พบว่า เริ่มมีการก่อตัวของคาร์ไบด์ตามขอบเกรน เนื้อเกรนบางส่วนสูญหายไป และมีรูพรุนอยู่ที่ผิวท่อด้านนอกด้วย จึงทำให้การกัดกร่อนรุนแรงมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา . (2545). การประเมินอายุการใช้งานของท่อ superheater ชุด 3RYSH ในหม้อกำเนิดไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา . 2545. "การประเมินอายุการใช้งานของท่อ superheater ชุด 3RYSH ในหม้อกำเนิดไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา . "การประเมินอายุการใช้งานของท่อ superheater ชุด 3RYSH ในหม้อกำเนิดไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา . การประเมินอายุการใช้งานของท่อ superheater ชุด 3RYSH ในหม้อกำเนิดไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.