ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบสายเคเบิลโดยวิธีวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบสายเคเบิลโดยวิธีวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก
นักวิจัย : เชิดพงษ์ จอมเดช
คำค้น : สายเคเบิล , เส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล , รอยบกพร่องเฉพาะที่ , การสูญเสียพื้นที่หน้าตัด , Wire Rope , Magnetic Flux Leakage , LF , LMA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1949
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบความเสียหายของ สายเคเบิลโดยอาศัยหลักการวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก มีหลักการคือ จ่ายสนามแม่เหล็กความเข้มสูงให้กับสายเคเบิลทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล ณ บริเวณความเสียหายขึ้น จากนั้นทำการเคลื่อนที่เซ็นเซอร์แบบขดลวดตรวจจับเส้น แรงแม่เหล็กที่รั่วไหลออกมาจากความเสียหายนั้น โดยสัญญาณการตรวจสอบสามารถแสดง ถึงปริมาณความเสียหายของสายเคเบิลได้ ซึ่งสัญญาณความเสียหายของสายเคเบิลสามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ แบบรอยบกพร่องเฉพาะที่และแบบการสูญเสียพื้นที่หน้าตัด ในการทดลองได้ใช้ปริมาณทางการวัดด้านการทำซ้ำ, อัตราส่วนระหว่างสัญญาณการตรวจสอบ กับสัญญาณรบกวน, การแยกแยะ, ความไวในการตรวจสอบ และปริมาณการแยกแยะความยาว รอยบกพร่อง เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบ โดยมีการจำลองรอยบกพร่อง ขนาดต่าง ๆ บนผิวของสายเคเบิลตัวอย่างชนิด 8x19 สแตรน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มิลลิเมตร ผลการวิจัยนั้นแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ตรวจสอบสามารถระบุตำแหน่งของ ความเสียหายจากรอยบกพร่องบนสายเคเบิล และสามารถแยกแยะระดับความรุนแรงของ รอยบกพร่องได้จากสัญญาณการตรวจสอบแบบเฉพาะที่ ซึ่งมีการตรวจสอบซ้ำ การแยกชัด และความไวในการตรวจสอบที่ดี นอกจากนั้นอุปกรณ์ตรวจสอบยังสามารถแสดงถึง เปอร์เซ็นต์การสูญเสียพื้นที่หน้าตัดได้จากสัญญาณตรวจสอบแบบการสูญเสียพื้นที่ หน้าตัดและค่าของปริมาณการแยกแยะความยาวรอยบกพร่อง โดยอุปกรณ์ตรวจสอบในงานวิจัย สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในการงานตรวจสอบสายเคเบิลที่ใช้อยู่จริง

บรรณานุกรม :
เชิดพงษ์ จอมเดช . (2545). การตรวจสอบสายเคเบิลโดยวิธีวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เชิดพงษ์ จอมเดช . 2545. "การตรวจสอบสายเคเบิลโดยวิธีวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เชิดพงษ์ จอมเดช . "การตรวจสอบสายเคเบิลโดยวิธีวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
เชิดพงษ์ จอมเดช . การตรวจสอบสายเคเบิลโดยวิธีวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.