ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย
นักวิจัย : สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/105141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ . (2551). การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ . 2551. "การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ . "การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ . การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.