ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด
นักวิจัย : สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/105108
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม . (2551). การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม . 2551. "การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม . "การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม . การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.