ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
นักวิจัย : อนวัช สุวรรณกุล , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม , สุภาวดี ชนะพาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/105104
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนวัช สุวรรณกุล , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม , สุภาวดี ชนะพาล . (2551). การจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนวัช สุวรรณกุล , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม , สุภาวดี ชนะพาล . 2551. "การจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนวัช สุวรรณกุล , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม , สุภาวดี ชนะพาล . "การจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
อนวัช สุวรรณกุล , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม , สุภาวดี ชนะพาล . การจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.