ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/105098
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม . (2551). การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม . 2551. "การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม . "การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุภาวดี ชนะพาล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , คนึงนิจ บุศราคำ , มนฑิณี กมลธรรม , สดศรี เนียมเปรม . การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.