ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การได้รับพิวรารินจากกวาวเครือขาวเสริมในระยะยาวกับสรีรวิทยาการทำงานของสมองและต่อมพิทูอิทารีในหนูแรทวัยเจริญพันธุ์ที่ตัดรังไข่ซึ่งเป็นโมเดลของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การได้รับพิวรารินจากกวาวเครือขาวเสริมในระยะยาวกับสรีรวิทยาการทำงานของสมองและต่อมพิทูอิทารีในหนูแรทวัยเจริญพันธุ์ที่ตัดรังไข่ซึ่งเป็นโมเดลของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน
นักวิจัย : พนิดา เล้าชาญวุฒิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/104906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนิดา เล้าชาญวุฒิ . (2557). การได้รับพิวรารินจากกวาวเครือขาวเสริมในระยะยาวกับสรีรวิทยาการทำงานของสมองและต่อมพิทูอิทารีในหนูแรทวัยเจริญพันธุ์ที่ตัดรังไข่ซึ่งเป็นโมเดลของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พนิดา เล้าชาญวุฒิ . 2557. "การได้รับพิวรารินจากกวาวเครือขาวเสริมในระยะยาวกับสรีรวิทยาการทำงานของสมองและต่อมพิทูอิทารีในหนูแรทวัยเจริญพันธุ์ที่ตัดรังไข่ซึ่งเป็นโมเดลของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พนิดา เล้าชาญวุฒิ . "การได้รับพิวรารินจากกวาวเครือขาวเสริมในระยะยาวกับสรีรวิทยาการทำงานของสมองและต่อมพิทูอิทารีในหนูแรทวัยเจริญพันธุ์ที่ตัดรังไข่ซึ่งเป็นโมเดลของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557. Print.
พนิดา เล้าชาญวุฒิ . การได้รับพิวรารินจากกวาวเครือขาวเสริมในระยะยาวกับสรีรวิทยาการทำงานของสมองและต่อมพิทูอิทารีในหนูแรทวัยเจริญพันธุ์ที่ตัดรังไข่ซึ่งเป็นโมเดลของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2557.