ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
นักวิจัย : วรรณภา เหลี่ยมสิงห์ขร , ชมภู่ เหนือศรี , สมสงวน ปัสสาโก , สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า , อังศุมา ก้านจักร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/104880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณภา เหลี่ยมสิงห์ขร , ชมภู่ เหนือศรี , สมสงวน ปัสสาโก , สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า , อังศุมา ก้านจักร . (2557). ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณภา เหลี่ยมสิงห์ขร , ชมภู่ เหนือศรี , สมสงวน ปัสสาโก , สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า , อังศุมา ก้านจักร . 2557. "ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณภา เหลี่ยมสิงห์ขร , ชมภู่ เหนือศรี , สมสงวน ปัสสาโก , สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า , อังศุมา ก้านจักร . "ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557. Print.
วรรณภา เหลี่ยมสิงห์ขร , ชมภู่ เหนือศรี , สมสงวน ปัสสาโก , สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า , อังศุมา ก้านจักร . ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2557.