ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
นักวิจัย : สมบัติ ฤทธิเดช , ภูษิต บุญทองเถิง , ประสพสุข ฤทธิเดช , ทัศนีย์ นาคุณทรง , ธารทิพย์ ขัวนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/104879
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมบัติ ฤทธิเดช , ภูษิต บุญทองเถิง , ประสพสุข ฤทธิเดช , ทัศนีย์ นาคุณทรง , ธารทิพย์ ขัวนา . (2557). การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ ฤทธิเดช , ภูษิต บุญทองเถิง , ประสพสุข ฤทธิเดช , ทัศนีย์ นาคุณทรง , ธารทิพย์ ขัวนา . 2557. "การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ ฤทธิเดช , ภูษิต บุญทองเถิง , ประสพสุข ฤทธิเดช , ทัศนีย์ นาคุณทรง , ธารทิพย์ ขัวนา . "การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557. Print.
สมบัติ ฤทธิเดช , ภูษิต บุญทองเถิง , ประสพสุข ฤทธิเดช , ทัศนีย์ นาคุณทรง , ธารทิพย์ ขัวนา . การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2557.