ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม  ต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม  ต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน
นักวิจัย : วีระเดช บัวประเสริฐยิ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/104871
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระเดช บัวประเสริฐยิ่ง . (2557). มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม  ต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วีระเดช บัวประเสริฐยิ่ง . 2557. "มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม  ต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วีระเดช บัวประเสริฐยิ่ง . "มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม  ต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557. Print.
วีระเดช บัวประเสริฐยิ่ง . มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม  ต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2557.