ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป
นักวิจัย : ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/104513
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห . (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห . 2556. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.