ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , พรพรรณ วัชรวิทูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/104336
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , พรพรรณ วัชรวิทูร . (2556). การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , พรพรรณ วัชรวิทูร . 2556. "การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , พรพรรณ วัชรวิทูร . "การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , พรพรรณ วัชรวิทูร . การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.