ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิด ความชุกชุมและถิ่นอาศัยของหอยทากบกในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิด ความชุกชุมและถิ่นอาศัยของหอยทากบกในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
นักวิจัย : ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , นายศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/104206
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , นายศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . (2556). ความหลากชนิด ความชุกชุมและถิ่นอาศัยของหอยทากบกในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , นายศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . 2556. "ความหลากชนิด ความชุกชุมและถิ่นอาศัยของหอยทากบกในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , นายศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . "ความหลากชนิด ความชุกชุมและถิ่นอาศัยของหอยทากบกในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , นายศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . ความหลากชนิด ความชุกชุมและถิ่นอาศัยของหอยทากบกในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2556.