ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาสูตรสำเร็จของค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมทางเดียวสำหรับการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาสูตรสำเร็จของค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมทางเดียวสำหรับการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล
นักวิจัย : เสาวณิต สุขภารังษี , ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/104152
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวณิต สุขภารังษี , ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ . (2556). การหาสูตรสำเร็จของค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมทางเดียวสำหรับการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวณิต สุขภารังษี , ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ . 2556. "การหาสูตรสำเร็จของค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมทางเดียวสำหรับการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวณิต สุขภารังษี , ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ . "การหาสูตรสำเร็จของค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมทางเดียวสำหรับการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
เสาวณิต สุขภารังษี , ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ . การหาสูตรสำเร็จของค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมทางเดียวสำหรับการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.