ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอแต่ง เพื่อใช้เป็น วัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอแต่ง เพื่อใช้เป็น วัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม
นักวิจัย : ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/103923
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงฤดี ฉายสุวรรณ . (2555). การพัฒนาสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอแต่ง เพื่อใช้เป็น วัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ดวงฤดี ฉายสุวรรณ . 2555. "การพัฒนาสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอแต่ง เพื่อใช้เป็น วัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ดวงฤดี ฉายสุวรรณ . "การพัฒนาสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอแต่ง เพื่อใช้เป็น วัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
ดวงฤดี ฉายสุวรรณ . การพัฒนาสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอแต่ง เพื่อใช้เป็น วัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2555.