ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
นักวิจัย : กีรติ ภูมิผักแว่น , จุไรรัตน์ อาจแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/103849
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กีรติ ภูมิผักแว่น , จุไรรัตน์ อาจแก้ว . (2555). ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กีรติ ภูมิผักแว่น , จุไรรัตน์ อาจแก้ว . 2555. "ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กีรติ ภูมิผักแว่น , จุไรรัตน์ อาจแก้ว . "ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
กีรติ ภูมิผักแว่น , จุไรรัตน์ อาจแก้ว . ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2555.