ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุลเพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุลเพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี
นักวิจัย : ไพบูลย์ สิทธิถาวร , เอื้อมเดือน ประวาฬ , สุพรรณี พรหมเทศ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/103595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , เอื้อมเดือน ประวาฬ , สุพรรณี พรหมเทศ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ . (2555). การค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุลเพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , เอื้อมเดือน ประวาฬ , สุพรรณี พรหมเทศ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ . 2555. "การค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุลเพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , เอื้อมเดือน ประวาฬ , สุพรรณี พรหมเทศ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ . "การค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุลเพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , เอื้อมเดือน ประวาฬ , สุพรรณี พรหมเทศ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ . การค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุลเพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2555.