ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
นักวิจัย : สุรศักดิ์ นาคนาคา , ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/103336
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ นาคนาคา , ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ . (2555). การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ นาคนาคา , ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ . 2555. "การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ นาคนาคา , ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ . "การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
สุรศักดิ์ นาคนาคา , ปธานศาสน จับจิตร , กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ . การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2555.