ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตลาด MAI แหล่งระดมทุนสำหรับ SMEsจริงหรือ?

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตลาด MAI แหล่งระดมทุนสำหรับ SMEsจริงหรือ?
นักวิจัย : ยุทธ วรฉัตรธาร , ประเสริฐ ภัทรดิลก , อภิชาติ ธรรมมโนมัย , เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ , ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์, เรียบเรียง
คำค้น : ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ , บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ , ธุรกิจขนาดย่อม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 23, 85 (ม.ค.-มี.ค. 2543) 1-16 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/774
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุทธ วรฉัตรธาร , ประเสริฐ ภัทรดิลก , อภิชาติ ธรรมมโนมัย , เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ , ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์, เรียบเรียง . (2543). ตลาด MAI แหล่งระดมทุนสำหรับ SMEsจริงหรือ?.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ยุทธ วรฉัตรธาร , ประเสริฐ ภัทรดิลก , อภิชาติ ธรรมมโนมัย , เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ , ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์, เรียบเรียง . 2543. "ตลาด MAI แหล่งระดมทุนสำหรับ SMEsจริงหรือ?".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ยุทธ วรฉัตรธาร , ประเสริฐ ภัทรดิลก , อภิชาติ ธรรมมโนมัย , เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ , ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์, เรียบเรียง . "ตลาด MAI แหล่งระดมทุนสำหรับ SMEsจริงหรือ?."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. Print.
ยุทธ วรฉัตรธาร , ประเสริฐ ภัทรดิลก , อภิชาติ ธรรมมโนมัย , เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ , ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์, เรียบเรียง . ตลาด MAI แหล่งระดมทุนสำหรับ SMEsจริงหรือ?. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2543.