ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พื้นเมือง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พื้นเมือง
นักวิจัย : วรพงษ์ อัศวเกศมณี , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/103183
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรพงษ์ อัศวเกศมณี , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . (2551). ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พื้นเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรพงษ์ อัศวเกศมณี , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . 2551. "ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พื้นเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรพงษ์ อัศวเกศมณี , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . "ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พื้นเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
วรพงษ์ อัศวเกศมณี , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พื้นเมือง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.