ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการเงินเพื่อธุรกิจขนาดย่อม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการเงินเพื่อธุรกิจขนาดย่อม
นักวิจัย : นฤดี สุนทรสิงห์
คำค้น : สินเชื่อ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับพิเศษ SMEs (มี.ค. 2542) 37-51 , 0125-233x , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/765
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤดี สุนทรสิงห์ . (2542). ระบบการเงินเพื่อธุรกิจขนาดย่อม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นฤดี สุนทรสิงห์ . 2542. "ระบบการเงินเพื่อธุรกิจขนาดย่อม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นฤดี สุนทรสิงห์ . "ระบบการเงินเพื่อธุรกิจขนาดย่อม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542. Print.
นฤดี สุนทรสิงห์ . ระบบการเงินเพื่อธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2542.