ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างนวัตกรรมใหม่สู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างนวัตกรรมใหม่สู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
นักวิจัย : สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , สุวลักษณ์ วิสุนทร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/103087
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , สุวลักษณ์ วิสุนทร . (2551). การสร้างนวัตกรรมใหม่สู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , สุวลักษณ์ วิสุนทร . 2551. "การสร้างนวัตกรรมใหม่สู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , สุวลักษณ์ วิสุนทร . "การสร้างนวัตกรรมใหม่สู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , สุวลักษณ์ วิสุนทร . การสร้างนวัตกรรมใหม่สู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.