ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ
นักวิจัย : กิตติ สิริพัลลภ
คำค้น : ชื่อตราผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 22.81 (ม.ค.-มี.ค. 2542) 33-44 , 0125-233x , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/758
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ สิริพัลลภ . (2542). การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กิตติ สิริพัลลภ . 2542. "การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กิตติ สิริพัลลภ . "การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542. Print.
กิตติ สิริพัลลภ . การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2542.