ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ
นักวิจัย : สุขกิจ ยะโสธรศรีสกุล , จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/102726
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุขกิจ ยะโสธรศรีสกุล , จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ . (2555). การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุขกิจ ยะโสธรศรีสกุล , จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ . 2555. "การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุขกิจ ยะโสธรศรีสกุล , จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ . "การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
สุขกิจ ยะโสธรศรีสกุล , จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ . การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2555.