ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
นักวิจัย : สุพรรณี พรหมเทศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/102661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณี พรหมเทศ . (2551). การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพรรณี พรหมเทศ . 2551. "การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพรรณี พรหมเทศ . "การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุพรรณี พรหมเทศ . การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.