ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
นักวิจัย : เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/102277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์ . (2551). การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์ . 2551. "การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์ . "การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์ . การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.