ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
นักวิจัย : สุวภัทร คงหอม , วัชรี มีศิลป์ , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , นิภา กิมสูงเนิน , พิทักษ์ สุริยะใจ , ลัดดา ขอบทอง , สำเนา นิลบรรพ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/102158
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวภัทร คงหอม , วัชรี มีศิลป์ , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , นิภา กิมสูงเนิน , พิทักษ์ สุริยะใจ , ลัดดา ขอบทอง , สำเนา นิลบรรพ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย . (2554). กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวภัทร คงหอม , วัชรี มีศิลป์ , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , นิภา กิมสูงเนิน , พิทักษ์ สุริยะใจ , ลัดดา ขอบทอง , สำเนา นิลบรรพ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย . 2554. "กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวภัทร คงหอม , วัชรี มีศิลป์ , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , นิภา กิมสูงเนิน , พิทักษ์ สุริยะใจ , ลัดดา ขอบทอง , สำเนา นิลบรรพ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย . "กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
สุวภัทร คงหอม , วัชรี มีศิลป์ , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , นิภา กิมสูงเนิน , พิทักษ์ สุริยะใจ , ลัดดา ขอบทอง , สำเนา นิลบรรพ์ , สุกุมา แสงเดือนฉาย . กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.