ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ . (2554). ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ . 2554. "ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ . "ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
สรญา แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ . ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.