ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : สีขาว เชื้อปรุง , สรญา แก้วพิทูลย์ , ศุภกฤต อุยวัฒนกุล , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , ลิขิต มาตระกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สีขาว เชื้อปรุง , สรญา แก้วพิทูลย์ , ศุภกฤต อุยวัฒนกุล , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , ลิขิต มาตระกูล . (2554). การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สีขาว เชื้อปรุง , สรญา แก้วพิทูลย์ , ศุภกฤต อุยวัฒนกุล , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , ลิขิต มาตระกูล . 2554. "การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สีขาว เชื้อปรุง , สรญา แก้วพิทูลย์ , ศุภกฤต อุยวัฒนกุล , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , ลิขิต มาตระกูล . "การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
สีขาว เชื้อปรุง , สรญา แก้วพิทูลย์ , ศุภกฤต อุยวัฒนกุล , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , นพร อึ้งอาภรณ์ , ลิขิต มาตระกูล . การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.