ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 
นักวิจัย : ธัชคณิน จงจิตวิมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัชคณิน จงจิตวิมล . (2554). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก .
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธัชคณิน จงจิตวิมล . 2554. "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธัชคณิน จงจิตวิมล . "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
ธัชคณิน จงจิตวิมล . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.