ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริง
นักวิจัย : ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขจรยศ อยู่ดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746319345 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน . (2538). การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน . 2538. "การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน . "การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน . การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.