ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรม แก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรม แก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
นักวิจัย : จินตนา เหล่าไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101432
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา เหล่าไพบูลย์ . (2551). การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรม แก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ . 2551. "การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรม แก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ . "การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรม แก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ . การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรม แก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.