ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนในแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนในแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง
นักวิจัย : จามรี แย้มยิ้ม , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จามรี แย้มยิ้ม , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร . (2553). การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนในแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จามรี แย้มยิ้ม , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร . 2553. "การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนในแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จามรี แย้มยิ้ม , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร . "การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนในแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
จามรี แย้มยิ้ม , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร . การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนในแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.