ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะจิต-สังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะจิต-สังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง
นักวิจัย : นงคราญ จิณศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัมพล สูอำพัน , เตือนใจ อินทุโสมา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745784125 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35425
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
นงคราญ จิณศิริ . (2534). การศึกษาสภาวะจิต-สังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงคราญ จิณศิริ . 2534. "การศึกษาสภาวะจิต-สังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงคราญ จิณศิริ . "การศึกษาสภาวะจิต-สังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
นงคราญ จิณศิริ . การศึกษาสภาวะจิต-สังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.