ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ , ธิดารัตน์ น้อยรักษา , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สุพัตรา ตะเหลบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101355
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ , ธิดารัตน์ น้อยรักษา , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สุพัตรา ตะเหลบ . (2553). การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ , ธิดารัตน์ น้อยรักษา , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สุพัตรา ตะเหลบ . 2553. "การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ , ธิดารัตน์ น้อยรักษา , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สุพัตรา ตะเหลบ . "การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ , ธิดารัตน์ น้อยรักษา , วิภูษิต มัณฑะจิตร , สุพัตรา ตะเหลบ . การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.